ARAUAK ETA ONDORIOAKPASILOko ARAUAK
MUNITIBAR  H.L.H.I                                                                                     H.H-L.H
ARAUAK
ONDORIO LOGIKOAK

1.   Pasiloetan lasai ibiliko gara.
2.   Pasiloetan zarata ez ateratzen saiatuko gara.

3.   Pasiloa garbi mantenduko dugu.
4.   Pasiloa jasota eukiko dugu (motxilak, arropak, tupper, aterkinak ondo itxita,...
5.   Eskilaretan horma ondotik igo eta jaitsiko gara.
6.   Pasiloetan itxaron behar dugunean horma ondoan, oztopatu barik.
7.   Pasiloetan, pertsonak errespetuz tratatuko ditut minik egin gabe (bultzatu, jo...).

8.   Pasiloetan baloia eskuan edo poltsan  eramango dugu.
1.   Bide berdina era egokian errepikatuko dugu.
2.   Lehenengo aldiz,  irakasleak araua gogoraraziko dit.
Errepikatzen bada, molestatu dudanari barkamena eskatuko diot.
3.   Zikindu duguna garbituko dugu.
4.   Gaizki utzitakoa bere lekuan ondo ipiniko dugu.

5.   Bide berdina era egokian errepikatuko dugu.
6.   Azkena irtengo naiz.
7.   Barkamena eskatu eta lagunari zerbait polita esan edo marrazki edo zerbait polita egingo diot.

8.   Baloia egun horretan ez dut erabiliko.
KOMUNeko ARAUAK
MUNITIBAR  H.L.H.I                                                                                     H.H-L.H
ARAUAK
ONDORIO LOGIKOAK

1.   Komunak behar bezala erabili: Bonba bota, ez jolastu urarekin, paperaren erabilera egokia,…

2.   Goiko komeneko ateak itxi.

3.   Txisa edo kaka egitera goazenean banan-banan.

4.   Eskuetako papera zakarrontzira bota.

5.   Papera amaitzerakoan (komunekoa edo eskuetakoa) esan ipintzeko, eta kontrol-orrian idazteko.

6.   Papera bukatzerakoan, (kartoizko tuttua) kartoietara bota.
 1. Araua gogoratu.
Lurra bustitzen badugu edo zikintzen badugu, zikatu eta garbitu.
 1. Araua gogoratu eta ateak itxi.

 1. Araua gogoratu, txandak egin.

 1. Araua gogoratu, eta bota bada komunera atera, abisatu.…

 1. Araua gogoratu eta komun guztietan ikusiz, beharrezkoa bada ipini papera.


 1. Araua gogoratu.


 

IKASGELAko ARAUAK
MUNITIBAR  H.L.H.I                                                                                     H.H-L.H
ARAUAK
ONDORIO LOGIKOAK
1.        Gelako kideak eta irakasleak errespetuz tratatuko ditut.


2.   Elkarri lagunduko diogu.


3.   Hitz egiteko nire txandak errespetatuko ditut.

4.   Oihukatu barik hitz egingo dut.

5.   Ondo eseri.

6.   Gelan dagoen materiala ondo erabiliko dut.7.   Materiala erabili ondoren dagokion tokira jasoko dut.8.   Paperak eta zikinkeriak dagozkien zakarrontzira botako ditut.
9.   Goiko gelakoak eskolako sarrera orduetan, batera igoko dira irakaslearekin


10.       Lan giroa mantenduko dugu..
11.       izkuntza bakoitzean, horretan aritu behar gara hitzegiten.

12.       Etxerako lanak eta beharrezko materiala ekarriko ditut.
1.   Lasaitzen saiatuko naiz eta ahoz/idatziz gertatutakoari buruz hausnarketa egingo dut .
Tutore eta inplikatuekin bilera bat izango dut.
2.   Ez badugu egiten, hurrengoan laguntza behar dugunean, printzipioz ez dugu jasoko. Enpatia: (bestearen lekuan jarri, zer moduz sentitu zara?...)
3.   Nire txanda ez badut itxaroten, beste batek erabiliko du nire txanda.
4.   Oihukatuz hitz egiten badut, esan dudana tonu egokian errepikatuko dut.
5.   Araua gogoratu.
Berriro egiten badut, taldetik bereiztu eta ondo eseri.
6.   Puskatu edo era desegokian erabiltzen badut, taldeari barkamena eskatuko diot eta konpontzen saiatuko naiz.
Berriro egiten badut, barkamena eskatuko dut eta ezin badut konpondu, ordezkoa ekarriko dut.
Agendan gurasoei honen berri emango diet.
7.   Ez badut jaso, materiala jaso arte ez dut beste ekintzarik egingo.
Berriro egiten badut, nik erabilitako materiala jaso ondoren, taldekideek erabilitakoa jasotzen lagunduko diet. 
8.     Papera eta zikinkeriak lurrera botatzen baditut, jaso eta bere lekura botako ditut.
Paperak eta zikinkeriak ontzi desegokian sartzen baditut, berriro jaso eta dagokien ontzira botako ditut.
Behin eta berriro apropos zikintzen badut, gela garbitzeaz arduratuko naiz, paperak eta zikinkeriak dagozkion ontzira botatzen ikasi arte.
9.   Ilarara bueltatuko da , eta azkena izango da.
10.       Gelatik kanpo atera eta bere jarreraz hitz egin.
Jarraitzen badu, taldetik bereiztu (lekuz aldatuz…) eta lana ez badu bukatzen etxerako izango da. Agendan gurasoei honen berri emango diet.
11.       Araua gogoratu eta berriro errepikatu esandakoa, hizkuntza horretan saiatuz.
12.       Araua gogoratu eta berriro errepikatu ezkero agendan gurasoei honen berri emango diet.
                Behin eta berriro gertatu ezkero, irakaslearekin  eta gurasoekin bilera bat izango dut.JOLASTOKIko ARAUAK
MUNITIBAR  H.L.H.I                                                                                     H.H-L.H
ARAUAK
ONDORIO LOGIKOAK


1.  Irakasleari non jolastu behar dugun galdetuko diot (eguraldiaren arabera).

 1. Eguraldi txarra dagoenean, Frontoiko banaketa errespetatu (jolas-kooperatiboetan ezik)

 1. Frontoi aldean jolastu (gradak ikusleentzat, probalekua animalientzat).

4. Jolasetan ez dugu inor baztertuko.
 1. Esku pilotara frontoian ibiliko gara bakarrik.
 2. Baloi  bigunak erabiliko ditugu.
 3. Kolunpioak H.H-koak bakarrik erabiliko dituzte.
 4. Istiluren bat  badut, ez dut joka konponduko.
Haserretzen banaiz, irainduz ez dut konponduko.

9.  Jolastokiko materiala era egokian erabiliko dut.


10.               Materiala erabili ondoren bere lekura jasoko dut.
 1. Etxetik ez dute jostailurik ekarri behar, ezta kromorik ez gauza pertsonalik.

 1. Lehen Hezkuntzakoak jolastordurako  hamaiketakoak motxilan ekarriko dituzte tupper batetan.
 2. Lehen Hezkuntzakoak, asteazkenetan fruta eguna.
 1. Kasu ez badut egiten, iraskaleak esanarte ez da jolastuko

 1. Araua gogoratu.

 1. Araua gogoratu.

 1. Besteraren lekuan jartzen saiatuko gara eta gurekin jolastera gonbidatuko dugu.
 2. Araua gogoratu.
 3. Ez direnak gordeko dira.
 4. Araua gogoratu.

8.   Denbora bat eman lasaitu arte. Hitzegin, parkamena eskatu  eta  arazoa konponduko dut.


9.   Puskatu edo era desegokian erabiltzen badut, taldeari barkamena eskatuko diot eta konpontzen saiatuko naiz.
Berriro egiten badut, barkamena eskatuko dut eta ezin badut konpondu, ordezkoa ekarriko dut.
Agendan gurasoei honen berri emango diet.

10.               Ez badut jaso, erabili dudan materiala jaso arte ez dut beste ekintzarik egingo.
Berriro egiten badut, nik erabilitako materiala jaso ondoren, taldekideek erabilitakoa jasotzen lagunduko diet. 

11.               Jolastailua motxilan geldituko da.
 1. Agendan gurasoei honen berri emango diet.

 1. Agendan gurasoei honen berri emango diet.

JANTOKIKO ARAUAK
MUNITIBAR  H.L.H.I                                                                                     H.H-L.H
ARAUAK
ONDORIO LOGIKOAK
 1. Jangelara sartu aurretik komunera joango naiz eta eskuak garbituko ditut.
 2. Jangelara modu egokian sartu eta eseriko naiz.

 1. Janaria jateko eta ura edateko soilik erabiliko ditut.
 2. Txukun eta modu egokian bazkalduko dut.

 1. Zaratarik egin gabe hitz egingo dut.


 1. Jangelan dagoen materiala ondo erabiliko dut.
 2. Bazkaldu ondoren hortzak garbituko ditut.
 3. Jangelako jolastokiko materiala ondo erabiliko dut.
 4. Materiala erabili ondoren bere lekura jasoko dut.
 5. Jantokiko jolastokian beste jolas orduko arauak jarraituko ditut.
 1. Eskolar bueltatu eta eskuak garbitu.
 2. Eskolara bueltatu eta azkena izango naiz. Ez banaiz ondo jesartzen abisua jasoko dut eta errepikatzen bada aulkia kenduko didate.
 3. Nahita janaria edo ura botatzen baditut jantokiko lurra eta mahaia garbituko ditut.
 4. Lehenengo abisua jasoko dut eta horrela jarraitzen badut txikien mahaira joango naiz.
 5. Arduradunaren abisua jasoko dut eta errepikatzen badut bost minutu hitz egin gabe egongo naiz.
 6. Modu desegokian erabili eta puskatzen badut berria ekarriko dut.
 7. Garbitzen ez baditut, garbitzera itzuliko naiz.
 8. Abisua jasoko dut eta jarraitzen badut bost minutu jolastu gabe egongo naiz.
 9. Materiala ez badut jasotzen ezin izango dut hurrengo egunean material horrekin jolastu.
 10. Ikusi jolastokiko arauak.

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina